Zpráva
Žádná cenzura tu není Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 30 Červenec 2022 19:35

Tak máme soudně potvrzeno, že tu žádná cenzura není. Sice je vypnutí webů nezákonné, ale lidi nemají právo na informace z konkrétního zdroje.


Žalobce pouze obecně brojí (až způsobem připomínajícím actio popularis) proti
skutečnosti, že dotčené internetové stránky nebyly po určitou dobu
provozovány. K tomu soud podotýká, že i při vědomí zaručení práva na
přijímání informací, jakožto odrazu svobody projevu, nelze dovodit
veřejné subjektivní právo jednotlivce na přijímání informací z konkrétní
internetové stránky.
Obzvláště za situace, kdy získání obdobných či
dokonce stejných informací je jednotlivci umožněno skrze jiné prostředky
moderní komunikační společnosti. Soudu je obecně známo, že veškeré
internetové stránky, jejichž „vypnutí“ žalobce rozporoval, byly nadále
dostupné pod jinými koncovkami, tj. na jiných internetových doménách.
Uživatel internetu, který chtěl tyto informace nadále přijímat, je tedy
mohl nadále získat.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dezinformace-zaloba-soud-blokace_2207221412_cib


Je to opravdu kouzelné. Když to převedu na éru komunismu, byla tu cenzura? Místo koukání na televizi a zahraniční zprávy bylo rádio, místo rádia mohli mít lidi číst samizdat, když ne samizdat, tak ústní vyprávění, nebo něco jiného. Jenom se to chtělo snažit...Komunikační prostředky odpovídaly technickým možnostem doby.

Nejsem právník, ale pokud někomu bez jakéhokoli soudního, či zákonného rámce zavřu komunikační kanál, který ty lidi platí (hosting, doména, jejich práce), možná tam i vydělávají např. na reklamě, tak je to špatně.  Navíc se je snažili a snaží stále blokovat, s blokací měli další výdaje, vznikly jim škody. A to na základě nějakých pofiderních doporučení a argumentů. A slovní hříčky jako výše uvedené zdůvodnění je přesně o úpadku naší společnosti a gumovosti práva. Platí jen pro vybrané.

Zákony a jejich vymáhání má být jednoduché. Zákon musí každý snadno pochopit, pak jej lze vymáhat a dodržovat. Tyto slovní ekvilibristiky jsou jako za komunismu. Rozkaz zněl jasně a soud akorát udělá omáčku, aby to mělo štempl, že se vlastně nic nestalo a paráda. Ale je zřejmé, že takto gumově lze zničit cokoli a kohokoli, bez jakékoli obrany. Protože reálně dostupná obrana je pouze formální. Přesně jako za komunismu.


Aktualizováno Sobota, 30 Červenec 2022 19:52