Zpráva
Rozvoj letiště Boží Dar a referendum Tisk
Napsal uživatel Zdeněk Jobánek   
Pátek, 20 Srpen 2010 19:52

V polovině října proběhne referendum, které by do určité míry mohlo určit rozvoj lokality Boží Dar v příštích letech. Velkým problémem referenda je dle mého názoru nejednoznačná otázka, že kterákoli z odpovědí se dá interpretovat různě.

Především současný územní plán počítá s letištěm. Takže otázka: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Milovice zachovalo současně platný územní plán v části města, a to v areálu Letiště Boží Dar, umožňující stavby pro bydlení, podnikání, sportování a další aktivity?“ je minimálně sporná. Co se stane, když odpovím "ano", co se stane, když odpovím "ne"?

V tuto chvíli neexistuje pro celý areál letiště rozumný projekt, který by lokalitu rozvinul a vytvořil pracovní místa. Diskutovanou fotovoltaickou elektrárnu považuji za zvěrstvo z mnoha důvodů - nejenom že nevytvoří žádná pracovní místa, cena za pronájem je směšná  a celou oblast to zakonzervuje na 20 let. Z dostupných informací je zřejmé, že jde spíše o levné pozemky mimo letiště pro bytovou výstavbu a levný pozemek pro solární panely, a také pokud možno (a možná hlavně) za pomoci dotací letiště zbourat a sanovat. Navíc již dnes je jisté, že zlaté časy fotovoltaiky v českých zemích u nerealizovaných projektů pomale končí a cena kWh z těchto zdrojů se sníží, nehledě na požadavky na vyšší účinnost panelů, kterým se všichni investoři brání.

Dle mého názoru je, ve chvíli, kdy neexistuje hlubší diskuze o lokalitě a neexistuje komplexní a prodiskutovaný projekt, chyba umožnit změnu územního plánu v této lokalitě. Může se totiž snadno stát, že se územní plán změní a pozemky náhle změní majitele a spekulacím nebude konce. A lokalita bude úplně bez možnosti komplexního rozvoje.

Město by mělo zejména iniciovat diskuzi o rozvoji této lokality a začít se problému důkladně věnovat. Osobně bych nezatracoval ani projekt nákladního letiště, pokud by se ukázalo, že je ekonomicky proveditelný a Milovice nebudou zatíženy extrémním hlukem. U menších projektů, zejména u sportovně-rekreačního charakteru, které by byly nejlepší, bude nutné detailně vyhodnotit finanční hledisko. Evropské fondy pomale vysychají a státní rozpočet zeje prázdnotou... A u každého projektu bude třeba reálně vyhodnotit, kdo jej zaplatí a jaká bude návratnost.

 

Osobně tedy v referendu budu hlasovat "ANO". Dva roky jsou tak akorát na to, aby se rozjela pořádná a transparentní diskuze a hledání vhodných projektů.

Aktualizováno Pátek, 20 Srpen 2010 20:22